تقاضای همکاری با شرکت پردازشگران
شرکت پردازشگران از تمامی کارشناسانی که در کلیه زمینه های کاری شرکت مایل به همکاری هستند دعوت بعمل می آورد. لذا از علاقه مندان خواهشمند است رزومه کاری خود را به آدرس info@pardazeshgaran.com ارسال نمایند .