سوالات متداول
آیا خرید محصولاتی مانند آنتی ویروس یا فایروال به تنهایی برای ایجاد امنیت کافی است؟
آیا ویروس تنها مشکل امنیتی سازمان است؟
چرا باید فایروال برای امنیت در شبکه استفاده کنیم؟
آیا با پیاده سازی طرح امنیتی در سازمان دیگر مشکلی از لحاظ امنیتی نخواهیم داشت؟
آیا سازمانی که دچار مشکل نشده نیاز به پیاده سازی طرح امنیتی دارد؟
آیا برای داشتن امنیت در شبکه باید طرح ISMS در سازمان اجرا شود؟
آیا با پیاده سازی امنیت دسترسی ها به منابع اطلاعاتی برای کاربران مجاز دشوار خواهد شد؟
آیا می توان از اتصال Laptop به شبکه سازمان جلوگیری کرد؟
آیا می توان از ورود و خروج اطلاعات سازمان گزارش گرفت؟
آیا پیاده سازی طرح امنیت در امنیت دورکاری نیز تاثیرگذار خواهد بود؟
آیا می توان از اتصال USB Flash ها به کامپیوتر های سازمان جلوگیری نمود؟
ارتباط مجازی سازی با امنیت چیست؟