فروش تجهیزات
فرم های مربوط به فروش تجهیزات:
SAN
فرم های مربوط به فروش تجهیزات
لطفا جدول های زیر را تکمیل بفرمایید و فرم تکمیل شده را بصورت کامل به ایمیل
sales@pardazeshgaran.com ارسال فرمایید.

فرم تجهیزات ارائه شده توسط شرکت پردازشگران داده آرا:
آنتی ویروس
سرور HP
فایروال
تجهیزات سیسکو
SAN