تدوین طرح جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات
طرح جامع فاوا (ICT Master Plan) در راستای اعمال کیفی کنترل‌های مدیریتی و ارائه‌ی خدمات مطلوب بخش فاوا، به ذی‌نفعان درون و برون سازمان تهیه‌می‌گردد. هدف اصلی در تهیه‌ی این طرح‌، فراهم آوردن تمرکز فکری لازم برای هم‌سو کردن بخش فاوا با هدف‌های کلان و مقاصد شرکت می‌باشد.

در قالب تدوین این طرح، سعی بر این خواهد بود که خروجی‌های تولید شده در نهایت بتواند در موارد زیر راه‌گشای مدیریت بخش فاوای سازمان باشد:
  1. برنامه‌ريزي ساليانه براي فاوا شامل بودجه، اولويت‌بندي پروژه‌ها و ساير موارد مشابه
  2. ارزيابي روند فعاليت‌هاي فاوا شامل خود‌ارزيابي و ارزيابي از سوي شرکت‌های بالادستی
  3. رعايت موارد مطرح در اين سند در تمام اسناد بخش فاوا مانند برنامه‌ي ساليانه و RFPهاي مرتبط با بخش فاوا
  4. حل‌و‌فصل مسائل مطرح ‌شده در بخش فاوای سازمان بر اساس خط‌مشي‌هاي کلانِ ديده شده در سند
تفاوت سندی که در اختیار شما قرار خواهد گرفت با سایر موارد مشابه در کشور (و یا حداقل مواردی که مورد نقد شرکت ما قرار گرفته است) در آیتم‌های زیر خواهد بود:
  1. ارائه‌ی روش‌هایی برای ارزیابی و به‌روزرسانی سالیانه‌ی طرح
  2. انجام پروژه به صورت کوتاه مدت، در زمان حداکثر 6 ماه
  3. درنظرگرفتن دوره‌ی تضمین مناسب (حدود 3 ماه): در صورت وجود اشکالات احتمالی در محتوای طرح در این مدت، پیمانکار موظف به رفع آن به صورت رایگان می‌باشد.
  4. برنامه‌ریزی برای بخش فاوا در کل شرکت، به جای برنامه‌ریزی برای دفتر فاوا
  5. ارائه‌ی سند متدلوژی تدوین طرح و سند راهنمای مجری به عنوان مستندات مکمل طرح جامع فاوا
  6. تأکید بیشتر بر روی تأثیر کلیدی منابع انسانی و فرآیند تا در نظر گرفتن تأثیر فن‌آوری
جدول 1 - زمان‌بندی انجام پروژه